Katika kutekeleza majukumu yake, Bodi ya Tumbaku Tanzania imepewa mamlaka ya kisheria yafuatayo:

  1. Kufuatilia utendaji wa sekta binafsi ambayo jukumu lake la msingi ni la kibiashara kuhakikisha inafanya kazi kulingana na sheria ya tasnia ya tumbaku na sera zingine za nchi zinazofanana.
  2. Kukuza ushirikiano kati ya Sekta Binafsi na ya Umma kwa utekelezaji wa majukumu ya pamoja.
  3. Kuandaa mapendekezo ya kitaalam kwa Serikali juu ya masuala ya sera ya tumbaku ili kuinua mchango wa tasnia kwa maendeleo ya nchi.

Pia, kwa mujibu wa Sheria ya Sekta ya Tumbaku No.24 ya 2001, Bodi ina mamlaka yafuatao: -

  1. Kusajili au kutoa leseni kwa wakulima, wauzaji na wasindikaji wa tumbaku.
  2. Kutoa leseni kwa wanunuzi, wauzaji na wasindikaji wa tumbaku.
  3. Kutoa leseni kwa ajili ya kusafirisha au kuingiza tumbaku nje au ndani ya Tanzania.
  4. Kuteua wakaguzi kwa ajili ya ukaguzi wa maeneo ya tumbaku, na kitu chochote ambacho kinaweza kukaguliwa kwa lengo la utekelezaji bora wa masharti ya sheria.