Utoaji wa Leseni na Vibali

Kwa mujibu wa kifungu husika cha Sheria ya sekta ya tumbaku, Bodi ya Tumbaku Tanzania inaweza kutoa leseni na vibali vifuatavyo kwa watu au kampuni iliyosajiliwa:

 1. Leseni ya Kununua Tumbaku Mbichi Shambani
 2. Leseni ya Kuingiza Tumbaku Mbichi Nchini
 3. Leseni ya Kusindika Tumbaku
 4. Leseni ya Kununua Tumbaku Iliyosindikwa
 5. Leseni ya Kuuza Tumbaku Iliyosindikwa
 6. Leseni ya Kusafirisha Tumbaku Nje ya Nchi
 7. Kibali cha Kuingiza Tumbaku Nchini
 8. Kibali cha Kusafirisha Tumbaku Nje ya Nchi
Jinsi ya Kuomba Leseni na Vibali

Kampuni au mtu anayetaka kununua, kuuza, kusindika, kuingiza au kusafirisha tumbaku nje ya nchi anapaswa kuomba leseni au / na kibali Bodi ya Tumbaku kwa kutumia mfumo wa kielektroniki wa kutoa leseni na vibali (ATMIS) kwa kutembelea kiungo hiki: ATMIS au kwa kutembelea tovuti ya Bodi na kubonyeza kiungo ATMIS.

Mahitaji kwa ajili ya Kuomba Leseni na Vibali

This license requires  the following documents to apply:

 1. The contract between farmers and buyer (Simple copy)
 2. Finance/Bank financial confirmation (original) ( Bank guarantee that a trader will be able to pay for tobacco)
 3. The contract between the buyer and processing factory (Simple copy)
 4. Price List

This license requires  the following documents to apply:

 1. Certificate of Incorporation
 2. Valid Business License
 3. TIN Number Certificate
 4. Financier / Banker Financial Confirmation

This license requires  the following documents to apply:

 1. Certificate of Incorporation/Registration
 2. Valid Trading License
 3. Banker Reference

This license requires  the following documents to apply:

 1. Directors / Partners and Share Holding of each Holder
 2. Valid Business License
 3. Industrial License

This permit requires  the following documents to apply:

 1. Shipping Instructions for the consignment
 2. Dully signed/authorized packing statement
 3. Complete analysis of FOB cost structure of each grade for export
 4. Export invoice (copy)
 5. A single bill of entry (copy)

This permit requires  the following documents to apply:

 1. TIN Certificate
 2. Certificate of Incorporation
 3. Business Registration Certificate
 4. Trading License
 5. Bankers Reference
Mambo yanayoweza kuifanya Bodi kukataa kutoa leseni kwa mwombaji

Bodi inaweza kukataa kutoa leseni kwa mwombaji ambaye:-

 1. Ameshindwa kuonyesha ushahidi wa uwezo wa kufanya biashara zinazohusiana na leseni anayoomba;
 2. Kwa mtizamo wa Bodi, mwombaji hawezi kuzingatia matakwa ya sheria na kanuni;
 3. Anadaiwa na Bodi, mkulima, mnunuzi au msindikaji; au
 4. Ameshindwa kuzingatia vigezo na masharti yanayohusiana na leseni iliyotolewa kwake katika msimu uliopita.
Kusimamishwa na Kufutwa kwa Leseni
 1. Bodi, kwa sababu maalumu zinazojulikana kwa mmiliki wa leseni iliyotolewa, inaweza kusimamisha au kufuta leseni.
 2. Mtu / kampuni, ambayo leseni yake imesimamishwa au kufutwa na Bodi, haitafanya miamala yoyote ya kibiashara inayohusina na leseni hiyo katika kipindi cha kusimamishwa au kufutwa.
 3. Mara tu mmiliki wa leseni atakapo rekebisha tatizo lililolazimisha kusimamishwa kwa leseni na baada ya kuisha kwa katazo lililowekwa, Bodi itasitisha kusimamishwa kwa leseni husika.