tobaccoregions

Kiongozi wa mkoa, Tabora,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 61,

Tabora

 

Kiongozi wa mkoa, Urambo,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 3,

Urambo, Tabora.

Kiongozi wa mkoa, Sikonge,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 65,

Sikonge, Tabora.

 

Kiongozi wa mkoa, Manyoni,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 71,

Manyoni, Singida.

Kiongozi wa mkoa, Mpanda,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 73,

Mpanda, Katavi.

Kiongozi wa mkoa, Kahama,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 98

Kahama, Shinyanga.

Kiongozi wa mkoa, Kigoma,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

Kigoma.

Kiongozi wa mkoa, Chunya,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 58,

Chunya, Mbeya.

Kiongozi wa mkoa, Iringa,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 451,

Iringa.

Kiongozi wa mkoa, Songea,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

S.L.P 414,

Songea, Ruvuma.

Kiongozi wa mkoa, Mara,

Bodi ya Tumbaku Tanzania,

Mara.