Pakua Sheria ya Tumbaku  na Kanuni zake

Sheria ya Tumbaku Na. 24 ya mwaka 2001

Pakua Mwongozo wa Matumizi ya OPRAS

Mwongozo wa matumizi ya mfumo wa wazi wa mapitio na tathimini ya utendaji kazi