Bodi ya Wakurugenzi ya Bodi ya Tumbaku Tanzania imeundwa chini ya Sheria ya Sekta ya Tumbaku, Na. 24 ya 2001 (kama ilivyorekebishwa na Sheria ya Mazao (Marekebisho mchanganyiko) Na. 20 ya mwaka 2009; na inajumuisha wajumbe saba (7).

Wakasuvi
Bw. Hassan Mohamed Wakasuvi

Kaimu Mwenyekiti

Bw. Hassan Mohamed Wakasuvi

Kaimu Mwenyekiti

Ntahondi
Bw. Said Shabani Ntahondi

Mjumbe

Bw. Said Shabani Ntahondi

Mjumbe wa Bodi

Mainetti
Bw. Phillip Mainetti        

Mjumbe

Bw. Phillip Mainetti

Mjumbe wa Bodi

Magezi
Bw. George Ndibahene Magezi

Mjumbe

Bw. George Ndibahene Magezi

Mjumbe wa Bodi

Biyaka
Bw. Absalom Emmanuel Biyaka

Mjumbe

Bw. Absalom Emmanuel Biyaka

Mjumbe wa Bodi

Dimitri
Bw. Dimitri Focus        

Mjumbe

Bw. Dimitri A Focus

Mjumbe wa Bodi

Ponera
Bw. Issa Athumani Ponera

Mjumbe

Bw. Issa Athumani Ponera

Mjumbe wa Bodi