Ni jukumu la Bodi ya Tumbaku Tanzania kuwa na orodha ya vituo vyote vya kufungia na kuuzia tumbaku vitanavyotumika wakati wa masoko ya tumbaku. Kila chama cha Msingi kinawajibika kuomba usajili wa vituo vya kufungia na kuuzia tumbaku.

Kwa upande wa vituo vikuu vya kuuzia tumbaku, mnunuzi husika anawajibika kuomba usajili wa vituo vitakavyotumika kuuzia tumbaku. Usajili wa vituo vya kufungia na kuuzia tumbaku hufanyika kila msimu wa masoko ya tumbaku. Mara nyingi kuanzia mwezi Machi mpaka Aprili ya mwaka wa kalenda.

Jinsi ya Kuomba Usajili

The application is done online through this link:  ATMIS. When the Board receives the application, an inspection of the premise conducted and if satisfied with the condition of the premise then the Board issues Certificate of registration.